Bläddra

Intyget som dörröppnare : en rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Intyget som dörröppnare : en rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annnan och får dessutom konsekvenser även på längre sikt;

En gärningsman lämnar in ett felaktigt arbetsgivarintyg till Försäkringskassan för att få högre sjukpenning. Samma felaktiga arbetsgivarintyg kan okcså lämnas till en arbetslöshetskassa och ge felaktig arbetslöshetsförsäkring. Den felaktigt utbetalade sjukpenningen och arbetslöshets- ersättningen genererar i framtiden felaktig pension.

För att skydda välfärdssystemet finns en särskild bidragsbrottslag och en lag som gör att myndigheterna är skyldiga att lämna uppgifter till varandra om misstänkta felaktiga utbetalningar. Trots lagstiftarens försök att skydda systemet finns glapp i regelverken, särskilt när det gäller bidrag som utbetalas till företag.

Rapporten identifierar problemet med att felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheter, och presenterar förslag till åtgärder. Rapporten är framtagen av Brå i samarbete med en mängd centrala myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan och Skatteverket.