Bläddra

Investeringsbedömning och modern finansiell teori – Övningsbok med lösningar

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Investeringsbedömning och modern finansiell teori – Övningsbok med lösningar

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Den här övningsboken kompletterar läroboken Investeringsbedömning och modern finansiell teori med såväl grundläggande som mer avancerade övningsuppgifter med utförliga lösningsförslag. Boken innehåller även lösningsförslag till övningsuppgifter i läroboken.

Övningsboken innehåller över 140 övningsuppgifter och följer lärobokens struktur med övningar kopplade till respektive delavsnitt. Det blir därmed en stegvis uppbyggnad av förmågan att förstå och utarbeta ändamålsenliga lösningar på relevanta investerings- och finansieringsproblem. Det bidrar inte bara till att utveckla färdigheter i att beräkna pengars värde över tid och att tillämpa investerings- och finansieringskalkylmetoder, utan även till en fördjupad förståelse för det finansiella systemets roll och hur investeringars värdeskapande är sammanlänkat med finansieringen.