Bläddra

Irma

Kategorier: Humoristiska romaner Modern och samtida skönlitteratur Satir och parodier Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Irma

Kategorier: Humoristiska romaner Modern och samtida skönlitteratur Satir och parodier Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Irma Sevedson är sekreterare i Socialdemokraternas Utrikespolitiska grupp. Trots en titel som associerar till en möjligen betydelsefull position är hennes arbetsuppgifter, och kontakter vardagliga. Orsaken till den undanskymda tillvaro som blivit Irmas är partnern, dito det seniora länsrådet Åke Barkenstam som av oklar omsorg övertygat såväl henne själv som kollegorna att hon inte är lämpad för några större uppgifter. Den söta, unga Irmas lojalitet till länsrådet är en gåta för hennes omgivning och en hopplöshet för henne själv. Utan att inse det anses hon vara synnerligen kompetent och handlingskraftig, på en nivå som till och med utmanar hennes bekväma arbetskamrater, ja ända upp i partitoppen som tvärt om slagit ett intresserat ljus på Irma. Landet och Europa står inför valet till EU-parlamentet. Den återkommande striden om de guldkantade platserna pågår i skuggan av den heta politiska striden mellan privat och offentlig drift inom skola och omsorg. Irma står vid sidan om den politiska villervallan och drömmer om sin briljante, och för Irma ouppnåelige partikamrat Fred Söölö. Att hon de facto är, och kommer att befinna sig i Europas centrum är henne dock totalt obekant.