Bläddra

Islam enligt haditerna

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro

Islam enligt haditerna

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Koranen innehåller islams grundtankar om Gud som skaparen, om livet som gåva, om godhet och förlåtelse. Den som söker en mer detaljerad vägledning för livet som muslim måste gå till haditerna som är berättelser om Muhammeds liv och undervisning, vad han tyckte, sa och gjorde. Dessa betyder mer för muslimers vardagsliv och religionens praktiska tillämpning än Koranen. Den som vill förstå det finmaskiga nätet av råd och regler som kallas sharia behöver känna till haditerna. Haditerna har först återgivits muntligt men sedan nedtecknats i omfattande samlingar som nu finns tillgängliga på internet vilket gör det möjligt för alla att studera dem och diskutera deras innebörd. Denna introduktion till deras tillkomst och tankar ger grundläggande kunskaper för vidare studier på egen hand. Islam enligt haditerna vänder sig till studerande i religionsvetenskap och lärare i religionskunskap som vill ge eleverna möjlighet att bli bekanta med islams heliga texter.