Bläddra

Islam för alla – eller ingen?

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Islam Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här

Islam för alla – eller ingen?

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Islam Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här
Vad står islam för? Vad säger koranen om hur vi skall leva och agera? Rolf Ejvegård ger en översikt över islam, analyserar och ger personliga reflektioner. Utgångspunkten är Koranen, enligt författaren den enda källa alla muslimer är ense om.