Bläddra

Islam i samhället : muslimsk politik i retorik och praktik

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Islam i samhället : muslimsk politik i retorik och praktik

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Christer Hedin anlägger att brett idéhistoriskt och politiskt perspektiv på arabiska och andra muslimska länder men också redogör han för de olika islamiska författares och riktningars hållning till nationalism, demokrati, socialism, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågor som inte bara är aktuella i muslimska länder utan även i hög grad för mötet mellan islam och västerlandet. Författaren, som är religionshistoriker och verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm, har länge ägnat sig åt islam som religion och kulturföreteelse och har tidigare bland annat givit ut "Islam i vardagen och världen" och "Abrahams barn - vad skiljer judendom, kristendom och islam?".