Bläddra

Islam i vardagen och världen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Islam i vardagen och världen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Islam, världens näst största och samtidigt snabbast växande religion, tilldrar sig allt större intresse även i Sverige - detta inte minst på grund av det ökade antal muslimer som bor här till följd av de senaste decenniernas utomeuropeiska invandring. Samtidigt har en lättfattlig introduktion till islams grunder och historia länge saknats. "Islam i vardagen och världen" vill fylla den luckan och därutöver beskriva vilken roll denna religion spelar i dagens Europa samt de möjligheter och svårigheter en troende muslim möter vid utövandet av sin religion i vår kulturkrets. Christer Hedin är religionshistoriker och lärare vid bland annat Lärarhögskolan i Stockholm.