Bläddra

J’accuse

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

J’accuse

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
År 2005 upplevde 47 000 barn under 17 år att deras föräldrar separerade.  Enligt Domstolsverket har antalet vårdnadstvister fördubblats från 2006 till 2013. De flesta tar flera år att lösa. Över 7000 vårdnadstvister beräknas vara aktiva idag. En vårdnadstvist är uppslitande för alla inblandade och innebär en stor kostnad för samhället. Jag menar att lagändringen 2006 har bidragit till det ökande antalet vårdnadstvister. Det finns allvarliga systemfel i hur dessa vårdnadstvister hanteras. Systemfelet finns såväl inom socialtjänsten, barnpsykiatrin, polisen och domstolarna och, inte minst, i samverkan mellan dessa instanser. Eftersom sexuellt ofredande av barn är ett så pass allvarligt brott, är reglerna för när en anmälan måste göras väldigt strikta. Det här utnyttjas tyvärr av en del föräldrar i en vårdnadskonflikt för att smutskasta den andra föräldern och förhindra denne från att få träffa barnen eller barnet. Det här är min och mina barns historia om just en sådan vårdnadskonflikt fylld av falska anklagelser och hur detta har hanterats av myndigheterna. Jag var aldrig frihetsberövad, träffade barnen mer eller mindre kontinuerligt och har hela tiden haft en mycket bra kontakt med barnen. Trots detta har det som hänt lämnat outplånliga avtryck i våra liv. Vår historia är på intet sätt unik. Tvärtom. Detta händer varje dag någonstans i Sverige. Jag hoppas att detta inlägg kan bidra till att inte fler barn och föräldrar utsätts för det som vi gått igenom.