Bläddra

Jag är någon annan : sagofilmer från Barnbyn Skå

Köp här

Jag är någon annan : sagofilmer från Barnbyn Skå

Köp här
Med sina videosagor fullföljer Barbro Luterkort Barnbyn Skås humanistiska tradition på sitt skapande, högst personliga sätt. Genom att dokumentera sitt arbete och reflektera över dess innebörd skriver hon in sig i Barnbyns speciella forskningstradition av nyfi kenhet, medkänsla och socialt patos.
Ur Kerstin Vinterheds förord

Min ambition har hela tiden varit att ge barnen uppmärksamhet och samtidigt föra in dem i sagans och myternas värld och få dem att gestalta någonting nytt. Visa att det i livet finns andra världar och värden och en annan kultur än den de är vana vid. Sagan, som speglar livet, är en skatt att ösa ur. Alla barn behöver stöd i sin uppväxt och tröst av sagan, inte minst de barn som vistades på Barnbyn Skå.

Barbro Luterkort är diplomerad bildterapeut och författare till boken Barn i bildterapi. Hon har arbetat många år på Barnbyn Skå.