Bläddra

Jag fruktar, hoppas, fryser, står i brand : engelskspråkig kärleksdikt från fem sekler i svensk tolkning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi Poesiantologier
Köp här

Jag fruktar, hoppas, fryser, står i brand : engelskspråkig kärleksdikt från fem sekler i svensk tolkning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi Poesiantologier
Köp här
Engelskspråkig kärleksdikt från fem sekler i svensk tolkning av Walter Dan Axelsson. I boken finns beskrivningar av de 34 ingående författarnas liv och verk (en till tre textsidor om vardera), samt tolkningar av någon eller några av deras mest bekanta dikter.De ingående författarna är:Thomas Wyatt, Henry Howard (Earl of Surrey), Edmund Spenser, Philip Sidney, Walter Raleigh, Michael Drayton, William Shakespeare, John Donne, Robert Herrick, Edmund Waller, John Milton, Andrew Marvell, Matthew Prior, Alexander Pope, William Cowper, William Blake, Robert Burns, William Wordsworth, Thomas Moore, Leigh Hunt, John Clare, John Keats, Elizabeth Barrett Browning, Robert Browning, Walt Whitman, Matthew Arnold, George Meredith, Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti, Thomas Hardy, Ernest Dowson, Emily Dickinson, Edna St. Vincent Millay, George Barker.Boken innehåller även bilder på samtliga.