Bläddra

Jag tänker på Ludvig Igra

Köp här

Jag tänker på Ludvig Igra

Köp här
Detta är den tredje diktsamlingen som Gunnar Odhner ger ut hos POEM Förlag, och så här skriver han i sin inledning:
Denna har i stort sett samma tema som de föregående: språk och samhälle som två sidor av samma mynt.
Jag menar, till skillnad från de flesta människor, att det teoretiska, språket, vår världsbild, haltar lika mycket som samhället med sin ojämlikhet och sitt exploaterande av natur och människor.
Vi kan därför inte använda språket för att förstå världen, förrän vi inser att det är ett haltande och trasigt redskap. Alla ord innehåller det praktiserade samhället.
Detta är ännu en samling dikter som engagerar, kanske upprör och berör.