Bläddra

Jaget kontra Egot : psyko-geometri

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Jaget kontra Egot : psyko-geometri

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Tolkningen kopplar psykologin till gemensamma drag i naturvetenskapernas beskrivningar av världen. Så handlar ett kapitel om nervsystemet och hjärnans struktur. Jaget och Egot blir de motsatta krafterna ur en "5-dimensionell" helhet människa - omvärld. Smärta och ångest blir motsatser på känslornas nivå. I boken beskrivs hur människor med olika identitetsnivåer -som olika grader av "centrumförskjutning" - polariseras inbördes och följderna i närmiljö och samhälle. Där beskrivs Egots uppkomst och förutsättning att i andra finna "ställföreträdande Jag". Det är därmed också en bok om jämlikhetens och ojämlikhetens principer och om gott och ont och vad som ger grund för dessa begrepp. I bokens andra del handlar det bland annat om alla dubbeltydigheter i psykologiserande vardagsspråk som följer ur Jag- kontra Ego-riktning. Innehållsförteckning: - Del I: Fysik - biokemi - biologi - psyke: några drag i en gemensam grundmodell - Hjärnan och psykets grundformer eller "fakulteter" - Del och helhet: människans två roller - Jaget - Egot - Självet - Personligheten: några definitioner - Behovet av motriktningar till Jaget och Egot - Identitet - Ego-riktningens uppkomst och förutsättningar - Inåt-/utåtriktningar i språk, synriktningar och syntax - Jag-Ego-riktning i 3:e dimensionsgradens geometri - Smärta - Fruktan - Ångest - Nervsystemet som fysiologiskt underlag för psykets riktningar - Personlighetens struktur ur Jag-Ego-riktning - Kopplingar i den psykiska infrastrukturen vid utåt-/inåtriktning - Vinkelräta relationer - cirkulärt tal - Grader av Jag-/Ego-riktning: Identitetsnivåer - Polarisering i Jag-Ego-riktning - Identifikation - anti-identifikation - Identitetsstöld - Tolkningar - förväxlingar - projektioner - Bindningar - Ego-riktning som inkorporerande och klyvande kraft: den renodlade Ego-riktningens uttryck - Psykisk energi Del II: Två språk i ett Egoism - Jagiskhet.. "Osjälviskt" - "Själviskt". Självkänsla. - Överlägsenhet. - Styrka - svaghet. Självbehärskning - självkontroll Ansvar Aggression Känslighet Självmedlidande Medkänsla - medlidande Medvetenhet - omedvetenhet Dumhet Värden - betyg Meningsfullt - meningslöst: Mål - mening Frihet från - till Kärlek - hat Värme - köld Ärlighet Osynlighet - synlighet Erkänna - godkänna Verklighet - overklighet Sanning - lögn Gott - Ont Att acceptera det onda Skuld Hämnd - Straff Jagets "ondska" Religion Om författaren:
Har läst filosofi och humaniora, varit recensent (böcker, TV), poet och skyddsingenjör. Övrigt skrivet, se Libris och hemsida på engelska: http://www.u5d.net.