Bläddra

Jaget, självet och tankens ström

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Jaget, självet och tankens ström

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
JAGET, SJÄLVET OCH TANKENS STRÖM
kan läsas av alla som är intresserade av centrala frågor om människans förutsättningar att nå ökad kunskap och insikt om sig själv och andra. Läsaren introduceras att ta del av såväl historiskt betingade perspektiv som mera aktuell psykologisk forskning.

Boken är organiserad i åtta avsnitt:
Jaget och självet - inledande exempel
Vem är jag?
Känn dig själv!
Självets rika terminologi; självbegrepp och självkänsla
Vad vet vi om oss själva?
Självet utlämnat?
Tankens ström
Självet och åldrandet.

JAGET, SJÄLVET OCH TANKENS STRÖM vänder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, vård och socialtjänst samt angränsande områden.