Bläddra

Jakobs brev : en bibelteologisk kommentar

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här

Jakobs brev : en bibelteologisk kommentar

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här
Under femton års tid höll prästen Håkan Sunnliden bibelförklaringar i Värnamo kyrka. Genom åren hann flera bibelböcker bli behandlade. Bibelkommentarer är inte lätt att få utgivna i vår tid. De "lönar sig" inte. Bättre gick det under den bibelteologiska förnyelsen i början på 1900-talet, den som sammanföll med ekumenikens och liturgins förnyelsetid. Nu har Håkan Sunnliden beslutat sig för att ge ut en lättbegriplig bibelkommentar till S:t Jakobs brev, resultatet av hans mödor. Han tar fasta på Apostlagärningarnas välkända sammanfattning av förhållandena i den allra äldsta kristenheten: "De höll fast vid apostlarnas undervisning och församlingsgemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna". Att apostlarnas undervisning prioriterades framgår på flera vis. De hade ju lärt från Herren själv under åren tillsammans och inte minst en slags repetitionstid efter Uppståndelsen och Himmelsfärden. Det sista är viktigt för Håkan Sunnliden. Han använder sig av den moderna bibelforskningens resultat, men menar att utan de första kristnas självklara utgångspunkt, Uppståndelsen och Himmelsfärden, förlorar Jakobsbrevet sin must. Det är just rotfästet i den första tidens undervisning, som är viktig: "Jesu Kristi lära", som det heter i brevet. Återspeglingar av den finns i Bergspredikan och i Matteusevangeliet i sin helhet. Håkan Sunnliden tar oss med ner i det äldsta kristna skiktet, det som ligger nära judisk samtida fromhet och före den kontrovers som fick S: t Paulus att formulera som han gjorde om trons rättfärdighet. Vi får en doft av tidigt församlingsliv. + Biörn Fjärstedt I år 2017 firas 500-års minnet av reformationens början. På flera punkter får vi tacka Gud för Martin Luthers insatser. På andra punkter får vi vara kritiska. Det gäller till exempel hans utsagor om Jakobs brev. Här i denna bok vill Håkan Sunnliden göra rättvisa åt detta brev från Herrens broder, Jakob, som han skrev redan på 40-talet e Kr. Tag och läs! Leif Andersson, kyrkoherde emeritus Elev till Hugo Odeberg, professor i Nya Testamentet i Lund - en av våra främsta exegeter under 1900-talet.