Bläddra

Jakten på hälsa – Ett flerdimensionellt perspektiv

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Jakten på hälsa – Ett flerdimensionellt perspektiv

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Vad menas med god hälsa, och hur gör man för att få och behålla den? Något av det viktigaste för att besvara dessa frågor är att utgå från att hälsa är något långt utöver ett biomedicinskt fenomen. Det handlar om våra medfödda, medicinska förutsättningar, men i hög grad även om våra yttre förhållanden – våra möjligheter till att leva ett hälsosamt liv, vår socioekonomiska situation och inte minst om vår egen uppfattning om vad som menas med god hälsa.

Hur bör man tänka och agera inom vården för att få ett helhetsperspektiv på människors hälsa? Inte bara något som handlar om hur man behandlar sjukdomar utan ser till hela människan i sin kontext. Vilka samarbetsvägar, gamla beprövade eller nya, kan behövas för att arbeta mer heltäckande? Och inte minst, vilka avvägar behöver vi vara uppmärksamma på för att strävandet efter den goda hälsan blir möjligt för alla, inte enbart för en begränsad del av befolkningen.

Boken vänder sig till alla som arbetar i hälso- och sjukvården, men även till de som i andra sammanhang kommer i kontakt med människors strävanden efter att uppnå en god hälsa. Ett strävande som i hög grad är tvärvetenskapligt och som behöver mycket av nytänkande inför framtiden.