Bläddra

Japans geografi

Köp här

Japans geografi

Köp här
Japan är ett land som, trots sin ofördelaktiga placering och de minst sagt ogynnsamma naturförhållandena, har en stark ekonomi och en hög materiell standard. En del av förklaringen till det japanska undret ligger utan tvekan i den ömsesidiga anpassningen av människan till miljön och miljön till människan. Bokens fyra delar tar upp: (1) Naturförhållanden såsom klimat, jord och vegetation, (2) människans anpassning till miljön (3) de många sätten att tämja naturen och (4) de olika regionernas ojämna utveckling. Japans Geografi är en bok för den som är intresserad av Japan i allmänhet eller geografi i synnerhet, då den visar hur japanerna på ett framgångsrikt sätt lyckats hitta lösningar på både specifika och universella problem.