Bläddra

Jesus möter Buddha : kristna och buddhister i dialog

Jesus möter Buddha : kristna och buddhister i dialog

Allt fler svenskar, liksom i övriga västerlandet, känner sig attraherade av buddhismen. Jesus möter Buddha är en bok som tar upp och beskriver frågor som är centrala i den kristna dialogen med buddhister.Hur kan man tänka sig relationen mellan den kristna gudstron och buddhismens verklighetsuppfattning?Vilken betydelse har zenbuddhismen haft för kristen meditation? Finns det likheter mellan Jesus och Buddha och vad har de att lära oss om livet? Har det rena landets skola och Luthers tolkning av kristendomen beröringspunkter? Går det att förena tankar på reinkarnation och nirvana med det kristna evighetshoppet? Boken presenterar även linjer i nutida teologiskt tänkande kring hur kristendomen förhåller sig till andra religioner samt beskriver det kristna dialogcentret Tao Fong Shan i Hong Kong.Jan Olov Fors (född 1965) är präst i Svenska kyrkan och teologie doktor. Hans avhandling Ömsesidig förvandling behandlar den buddhistiskt-kristna dialogen utifrån den amerikanske teologen John B. Cobb.