Bläddra

Jesus och politiken

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Köp här

Jesus och politiken

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Köp här

För snart tvåtusen år sedan framträdde Jesus från Nasaret i en konfliktfylld tid och visade i ord och handling hur en ny framtid kunde förverkligas. Denna vilja till förändring beskrivs ofta som ett uttryck för en politisk dimension i hans arbete.  

När globala och lokala konflikter dominerar den politiska diskursen behövs en fördjupad reflektion och samtal om hur dessa konflikter bäst kan hanteras. Här kan religion spela en konstruktiv roll, bland annat genom att bidra till tankeväckande och upplyftande visioner om framtiden, och till praktiker som gör det möjligt att sträva efter denna framtid. 

Det är till denna fördjupade reflektion och dessa samtal som författare med forskningsbakgrund i teologi, religionsvetenskap, litteraturvetenskap, idéhistoria, och psykologi vill bidra i denna antologi. I kapitlen synliggörs hur Jesus har använts i det politiska arbetet såväl i historien som i vår tid. Men här finns även intressanta perspektiv på hur hans idéer och praktiker kan få bäring på framtidens politik.  

Medverkande författare: Beata Agrell, Johanna Andersson, Petra Carlsson Redell, Klas Grinell, Hans Leander, Fredrik Portin, Arne Rasmusson, Lisa Rudolfsson, Kamilla Skarström Hinojosa, Joseph Sverker, Björn Vikström