Bläddra

JO om förundersökning och tvångsmedel

Köp här

JO om förundersökning och tvångsmedel

Köp här

En systematisk sammanställning av JO-uttalanden om tillämpningen av 23 - 28 kap. rättegångsbalken från 1970 till mitten av 1990-talet.