Bläddra

Johan och jag : En kontemplativ släktkrönika

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro

Johan och jag : En kontemplativ släktkrönika

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
"Du får ha överseende med mig för att jag dristar mig att skriva till dig. Jag måste få göra det, jag kan ej finna ro förr. Jag har länge sökt efter ett lämpligt tillfälle att få ett personligt samtal med dig, men misslyckats i detta mitt strävande. Det har alltid varit något i vägen för ett närmande. Det har alltid varit sällskap med." Så skriver min morfar i ett brev för att senare få träffa min mormor. Morfar är bördig från Uppland medan mormor kommer från Dalarna. Bägge för en frikyrklig baptistisk tro vidare från tidigare generationer till oss yngre.

Texten är delvis hämtad från en berättartradition från min släkt, dels via ordval från en baptistisk tradition men också ur mina egna upplevelser och tankar.

I denna bok kopplar jag mitt intresse för baptistisk kyrkohistoria med släktforskning och andliga meditationer. Texten är tänkt att vara enkel att läsa men den fördjupas av att jag också använder tidstypiska formuleringar.