Bläddra

Jordbruk : delete

Kategorier: Agronomi och lantbruk Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Jordbruk : delete

Kategorier: Agronomi och lantbruk Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
”Sverige skall ha animaliefabriker”! Det var det jordbrukspolitiska budskapet på 1960-talet.Tiden gick och senare politiska budskap blev något annorlunda. ”Jordbruk är en gammal näring under avveckling”, som minister Leif Pagrodsky uttryckte det. Hur rätt var inte det. Författaren har femtio år av erfarenhet från svenskt jordbruk och försöker summera varfördet blev så här.