Bläddra

Jordens upprättare

Köp här

Jordens upprättare

Köp här
Som kristna är vi ofta upptagna i vårt arbete och vår tjänst och vi glömmer vårt huvudsyfte som Kristi Kropp, som en nytestamentlig församling. Inte många kristna förstår att tack vare Jesu Kristi offer, har vi inte bara blivit förlåtna, utan vi har också återförts till det tillstånd som var i Edens lustgård. Nu är vi i samma position som Adam och Eva var innan syndafallet. Vi måste fullfölja det som de var skapade för. Gud har en stark längtan att etablera Sitt Rike på denna jord som det är i himlen. Han skapade människan för detta syfte och gav oss frälsning av samma syfte. Som de sista dagarnas kristna behöver vi förstå vikten av ansvaret som ligger på oss att fullfölja Guds plan.