Bläddra

Journalistik och vetenskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Journalistik och vetenskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Journalister spelar en mycket viktig roll i arbetet med att foga samman vetenskapens resultat med andra skeenden i samhället. Vad de tar upp påverkar såväl medborgare och politiker som forskare. Men vad händer om inte källor och journalister förstår varandra?

Forskare och journalister lever i olika världar. I den här boken tas en del av de grundläggande problemen upp och lösningsförslag presenteras.

Boken vänder sig i första hand till journalistik- studenter och till journalister som inte är så vana vid att handskas med forskning och forskare. Den riktar sig också till forskare som ännu inte är så vana vid att handskas med journalister.

George Strachal är lektor vid JMK, Stockholms universitet.