Bläddra

Judisk mosaik : introduktion till judisk religion, kultur och tradition

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Judisk mosaik : introduktion till judisk religion, kultur och tradition

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
För världens uppskattningsvis 14 miljoner judar är mångfalden påtaglig när det gäller religiös praktik, politiska ståndpunkter och synen på historia och nutid. I Sverige har det bott judar i drygt 200 år och generellt har de bevarat sin särart samtidigt som de haft tid att integreras. Gemensamt för judar i diaspora är att de ofta brottas med problem som uppstår när man lever som minoritet. Judisk mosaik ger en historisk och tematisk översikt av judendom som speglar mångfalden, bland annat i traditionen, mystiken och filosofin. Det som utmärker boken är att den tar judar i dagens Sverige som utgångspunkt för överblicken. Med grund i ett omfattande intervjumaterial förmedlar den svenska judars livshistorier och perspektiv på exempelvis en global judendom samt visar på förändringsprocesser i självuppfattning, religion och synen på Israel. Judisk mosaik vänder sig till studerande inom religionsvetenskap och andra ämnen där religioner och kulturer uppmärksammas, samt till en intresserad allmänhet.