Bläddra

Judiska mystiker

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Judiska mystiker

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Denna bok kommenterar de väsentligaste källorna till den judiska religionen och deras historiska kontext. Den ger en utmärkt överblick över den judiska mysticismens utveckling. Efter en grundläggande presentation av de viktigaste utvecklingsfaserna citeras ett kronologiskt urval av källtexter från äldsta tider och in på 1900-talet.