Bläddra

Juridik för byggingenjörer – Byggentreprenad- och konsultavtal

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Juridik för byggingenjörer – Byggentreprenad- och konsultavtal

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken ger en översikt över allmänna bestämmelser, gällande branschdokument och författningar som kan vara relevanta i ett byggprojekt. Den beskriver även byggsektorns olika standardavtal och ger de kunskaper som krävs för att se helheten och sambandet mellan dessa dokument. Juridik för byggingenjörer inleds med rättsorientering inklusive relevanta författningar, följt av upphandling och de nya upphandlingslagarna, byggprocessen, förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar med redogörelse av olika ansvars-, entreprenad-, ersättnings- och uppdragsformer. Boken avslutas med en sammanställning av de allmänna bestämmelser som gäller inom branschen. Syftet med boken är att ge en orienterande och samlad överblick över allmänna bestämmelser samt författningar och branschspecifika dokument vilka kan vara tillämpliga i samband med byggentreprenad- och konsultavtalens ingående och genomförande. Boken riktar sig till yrkesverksamma i byggbranschen samt till studenter på byggutbildningar vid universitet, högskolor samt yrkeshögskolor.