Bläddra

Juridik för byggingenjörer – Entreprenad- och konsultavtal

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Juridik för byggingenjörer – Entreprenad- och konsultavtal

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Oenighet mellan parterna i ett byggprojekt försvårar samarbetet i projektet, leder till ett sämre resultat och skapar onödiga kostnader. Grundläggande juridiska kunskaper inom ntreprenad- och konsultavtal är nödvändiga för att undvika fördyrande konflikter. Den här boken riktar sig i första hand till byggingenjörer, inte jurister. Den ger en utförlig men kärnfull beskrivning av byggsektorns viktigaste standardavtal och de kunskaper som krävs för att se helheten och sambandet mellan författningar och branschspecifika dokument i avtalen.

Boken inleds med en allmän rättsorientering och behandlar därefter upphandlingslagarna, byggprocessen, kontraktshandlingarna samt slutligen Allmänna bestämmelser. För att underlätta läsningen återges vissa lagtexter. Däremot är AB 04, ABT 06, ABK 09 m.fl. inte bifogade varför läsaren rekommenderas att ha tillgång till dessa. Boken riktar sig till yrkesverksamma i byggbranschen samt till byggutbildningar vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.