Bläddra

Juridik – – personförsäkring

Kategorier: Juridik

Juridik – – personförsäkring

Kategorier: Juridik
Köp här
I ett försäkringsavtal har innehållet betydelse inte bara för parterna i avtalet, utan även för andra, exempelvis förmånstagare och panthavare. Det är därför viktigt med en god kunskap om gällande regelsystem, så att inte syftet med avtalet förfelas eller rättsförluster uppstår. Juridik - personförsäkring ger dels en översikt över de lagar och bestämmelser som reglerar livförsäkringsbolagens verksamhet, dels en redogörelse för de regler som gäller för försäkringsavtal. Boken tar också upp de familjerättsliga reglerna i framför allt äktenskapsbalken, ärvdabalken och föräldrabalken. Dessutom behandlas individuellt pensionssparande, försäkringsdistribution, distansförsäljning av finansiella tjänster, finansiell rådgivning till konsumenter och reglerna om penningtvätt. Denna upplaga behandlar ny och ändrad lagstiftning på grund av EU:s senaste direktiv avseende Solvens II, tjänstepension, försäkringsdistribution och penningtvätt. Dessutom uppmärksammas de nya 
reglerna om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt. Juridik - personförsäkring ingår i Bank & Försäkring - IFU, titlar som Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.