Bläddra

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om

- juristernas olika roller och uppgifter,
- rättskällornas tillkomst och funktion,
- metoden att tolka rättskällorna,
- domstolarnas organisation och arbetssätt,
- samt det juridiska språket.

Boken är främst avsedd för olika introduktionskurser i juridik. Den är anpassad som en handbok med handfasta råd för studenter. Innehållet är genomgående av praktisk natur, med ett stort antal exempel, råd och tips för den som skall lösa olika juridiska uppgifter.