Bläddra

Juridisk engelska : En handledning i skriftlig framställning.

Köp här

Juridisk engelska : En handledning i skriftlig framställning.

Köp här

Praktisk vägledning i att uttrycka sig korrekt i skrift på det engelska språket. Med många exempel visas hur ordval, meningsbyggnad och disposition kan bidra till effektiv skriftlig kommunikation. Fyra viktiga skriftformer avhandlas i separata kapitel; brev, promemorior och avtal samt inlagor inom ramen för internationella skiljetvister.