Bläddra

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Valdagen är demokratins högtidsstund, men utan en intensiv valrörelse och kamp om opinionen skulle valdagen förlora demokratisk betydelse. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser för att vara demokratiskt meningsfulla. Kärnan i dessa valrörelser är den politiska kommunikationen. Kampen om opinionen granskar därför den politiska kommunikationen under svenska valrörelser. Boken innehåller både teoretiska översikter av och aktuell forskning om bland annat partiernas sätt att bedriva valkampanjer, mediernas sätt att bevaka valrörelser samt olika kampanj- och medieeffekter under svenska valrörelser. I boken behandlas också väljarbeteendet under svenska valrörelser och hur viktiga valrörelserna är för att förklara människors politiska engagemang och valutgången. Särskilt fokus riktas mot de senaste svenska valrörelserna. Författarna tar upp de viktigaste trenderna i den politiska kommunikationen under svenska valrörelser, inte minst mot bakgrund av den snabba medieutvecklingen och dess betydelse för kampen om opinionen. Jesper Strömbäck är professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Han är också forskningsledare för centrumbildningen DEMICOM vid Mittuniversitetet. Lars Nord är innehavare av Thorbjörn Fälldins professur i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall samt föreståndare för centrumbildningen DEMICOM vid Mittuniversitetet.