Bläddra

Karriärvägledning : Teman och metoder

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: vuxna Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Karriärvägledning : Teman och metoder

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: vuxna Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Vad är det som gör ett samtal till ett vägledningssamtal? I bokens tre delar presenteras karriärvägledningens ”vad”, ”varför” och ”hur” samt de centrala vägledningsteman som ingår i de olika karriärteorierna. Boken introducerar olika ansatser för att förstå människors val och valprocesser samt den betydelse dessa kan ha i vägledningspraktiken. Karriärvägledning riktar sig till lärare på vägledningsutbildningar och personer som arbetar med praktisk vägledning. Boken ger konkreta anvisningar om hur man kan förstå olika typer av vägledningsbehov och inspiration till metoder som kan medverka till att utvidga personers valperspektiv och underlätta deras karriärval.