Bläddra

Katseita

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Katseita

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kognitiivis-analyyttinenpsykoterapiayhdistys ry juhlii 25-vuotista taivaltaan vuonna 2020. Senkunniaksi yhdistys käynnistää oman julkaisusarjan. Katseita on tämän julkaisusarjan ensimmäinen osa. Sarjassa ontarkoitus julkaista ajankohtaista kognitiivis-analyyttistä kirjallisuutta,katsauksia, raportteja sekä artikkeleiksi muokattuja opinnäytetöitäKAT-psykoterapeutti- ja kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksista. Julkaisusarjantavoitteena on tarjota katseita ja kosketuksia kognitiivis-analyyttisenhahmotustavan monipuoliseen soveltamiseen sekä kognitiivis-analyyttisenpsykoterapian teoriaan ja käytäntöön Suomessa. Julkaisusarja onsuunnattu sekä oman ammattitaitonsa päivittämistä etsiville KAT-psykoterapeuteille,KAT-hahmotustavan soveltamisen laajaan kenttään ja moniin mahdollisuuksiintutustuville KAT-psykoterapeuttiopiskelijoille että kaikille psykoterapiastayleisesti ja erityisesti kognitiivis-analyyttisesta psykoterapiastakiinnostuneille.