Bläddra

KBT i socialt arbete med barn och unga

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

KBT i socialt arbete med barn och unga

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

KBT i socialt arbete med barn och unga beskriver hur kognitiv beteendeterapi på ett konkret sätt kan användas i socialt behandlingsarbete. Läsaren får kunskap om och förståelse för inlärningspsykologi och beteendeanalys, som är grunden i all KBT-baserad behandling. Författarna ger tydliga exempel på hur olika KBT-verktyg kan användas för att skapa positiva förändringar bland annat inom öppenvård, behandlingshemsvård, resursskoleverksamhet, i kuratorsrum, i familjehem, på socialkontor och på ungdomsmottagningar.

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete, exempelvis socionomer, socialpedagoger, kuratorer, behandlingsassistenter, familjebehandlare och diakoner. Den vänder sig även till beslutsfattare inom socialtjänsten och forskare som vill nå en bättre förståelse för hur KBT kan användas för att öka möjligheterna till ett mer forskningsbaserat behandlingsarbete med barn och deras familjer.