Bläddra

Kemiska hälsorisker

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Kemiska hälsorisker

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Boken ger kunskap om kemiska ämnen och olika faror med dem. Den beskriver också hur man kan arbeta med kemiska ämnen och produkter på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger vid hälsorisker i samband med exponering för kemiska ämnen. Här finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder och förslag till konkreta förebyggande åtgärder. Boken tar upp kemikaliernas påverkan på människan, lagar och krav, hygieniska gränsvärden och mätningar och hur man genom ett förebyggande arbete kan öka säkerheten i kemikaliehanteringen. Olika situationer där kemiska ämnen kan finnas eller uppkomma beskrivs också. Boken vänder sig till chefer, skyddsombud och övriga anställda på företag där kemiska risker förekommer. Observera att denna upplaga inte är uppdaterad utifrån de förändringar i lagstiftningen som införts 1 juni 2015. För aktuella föreskrifter hänvisas till www.av.se.