Bläddra

Kivik – då och nu; Gårdarna kring läget

Köp här

Kivik – då och nu; Gårdarna kring läget

Köp här
Det gamla fiskeläget expanderade tidigt utanför gamla Torups ägor och tog i anspråk mark på kringliggande gårdars ägor. Den bebyggelse av spridd natur som etablerades utanför själva tätorten Kivik men i dess närhet ges här en beskrivning, och de gårdar och herresäten som släppte till mark får en översiktlig behandling.

Lilla Torup, Christinehof, Svabesholm och Esperöd ges en fördjupning liksom berörda gårdar inom Hjälmaröd och Södra Mellby.