Bläddra

Klara färdiga läs. Övningsbok A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Klara färdiga läs. Övningsbok A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Klara färdiga läs Övningsbok A är en nybörjarläsebok för invandrarbarn. Materialet är utformat med tanke på att många av barnen har inga eller mycket få förkunskaper i det svenska språket. Då och då i boken får barnen möta Tara från Iran, Ali från Turkiet och Eva från Sverige som hjälp att göra lästräningen mer levande.

Klara färdiga läs är tänkt att bli barnens första läsebok och är avsedd för elever med läsinlärningsbehov i FBK-klasser eller annan svenska som andraspråkundervisning på låg- och mellanstadiet. Den passar också för läsinlärning i lågstadieklasser med hög andel invandrarbarn. 

Till materialet Klara färdiga läs hör:
Klara färdiga läs Läsebok
Klara färdiga läs Övningsbok A
Klara färdiga läs Övningsbok B
Klara färdiga läs Lärarbok
Klara färdiga läs Kopieringsunderlag
Klara färdiga läs Alis kompisar A till Ö (29 småböcker)
Klara färdiga läs Taras sifferbok 5-pack inkl. lärarhandledning
Klara färdiga läs Evas kroppsbok 5-pack inkl. lärarhandledning

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.