Bläddra

Klara färdiga läs. Övningsbok B

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Klara färdiga läs. Övningsbok B

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Serien Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn med ett annat förstaspråk än svenska. Serien passar också för förberedelseklasser och är skriven av de två erfarna författarna Gunilla Östergren och Lena Bouvin.

I Klara färdiga läs Övningsbok B arbetar eleverna individuellt med bokstäverna varvat med lärarledda genomgångar. Hälften av bokstäverna i alfabetet presenteras i Övningsbok A och hälften av bokstäverna i Övningsbok B. Varje bokstav tränas genom att den aktuella bokstaven presenteras på en bildsida i anknytning till en samtalsbild, identifieras i ord på en ordsida, formas med hjälp av stödlinjer och identifieras bland andra bokstäver. Därefter arbetar eleven vidare med att läsa och skriva ordbilder som de möter i läsebokens texter. Boken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken.

Till materialet Klara färdiga läs hör:
Klara färdiga läs Läsebok
Klara färdiga läs Övningsbok A
Klara färdiga läs Övningsbok B
Klara färdiga läs Lärarbok
Klara färdiga läs Kopieringsunderlag
Klara färdiga läs Alis kompisar A till Ö (29 småböcker)
Klara färdiga läs Taras sifferbok 5-pack inkl. lärarhandledning
Klara färdiga läs Evas kroppsbok 5-pack inkl. lärarhandledning

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.