Bläddra

Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Efter Berlinmurens fall och postmodernismens genomslag inom vetenskapen talades det om klassbegreppets kris, eller rent av dess död. Utomlands fördes en livlig diskussion, men i Sverige var det jämförelsevis tyst. På senare år har det dock blivit på modet igen att beskriva samhället i klasstermer, såväl i den offentliga debatten som i litteraturen och populärkulturen. Det här är den första grundliga läroboken och genomgången på svenska av de senaste decenniernas klassdebatt. Med hjälp av feministiska och kulturanalytiska perspektiv sätts Marx, Weber och deras mest centrala efterföljare in i sina historiska sammanhang, som en del av en stor berättelse om det moderna samhället. Därefter diskuteras alternativa vägar, som Bourdieus sociologi, postmarxism och olika feminismer. Syftet är att skapa förutsättningar för en bre-dare förståelse av begreppet klass och att ge redskap för en analys som bättre fångar klassamhällets mångskiftande karaktär, dess makt genom inne- och uteslutningar. Boken vänder sig till alla samhällsintresserade. Den är tvärvetenskaplig och kan användas på samtliga nivåer inom humaniora och samhällsvetenskap.