Bläddra

Klassamhällets förändring

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Köp här

Klassamhällets förändring

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Köp här
Som en del av Arkiv förlags samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys projekt "Klass i Sverige" återutger vi Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds lättillgängliga och inflytelserika klassanalys "Klassamhällets förändring". Boken var en självständig del av Erik Olin Wrights ambitiösa och internationellt anlagda klassprojekt. Boken gavs ursprungligen ut 1985. Den kom sedermera att ges ut i flera omarbetade upplagor och nådde en stor publik. Denna faksimilutgåva återger den fjärde, utvidgade upplagans text från 1995. En klassanalys av dagens Sverige utifrån den här boken har gjorts av en av dess författare, se Göran Ahrnes Katalysrapport "Klasstrukturen i Sverige. Struktur, klass och inkomster: Kontinuitet och förändring 1985–2015" som han skrivit tillsammans med Niels Stöber och Max Thaning (2018). Samtliga rapporter från Katalys klassprojekt finns att ladda ner från www.katalys.org. I den här boken beskrivs och analyseras klassamhällets förändring och stabilitet under drygt hundra år fram till slutet av 1900-talet. Boken inleds med en översikt över den moderna klassteorins utveckling. Särskilt uppmärksammas problemet med den nya medelklassen. Olika antaganden om tjänstemannaskikten diskuteras och prövas empiriskt. De offentligt anställdas position i klasstrukturen analyseras också, liksom hur förhållandet mellan klass och familj har utvecklats i och med kvinnornas ökande förvärvsarbete. I bokens andra del beskrivs de klasskillnader som kommer till uttryck i arbetsförhållanden, inkomst, boende, hälsa och utbildning. Författarna urskiljer två grundläggande livsmönster: högre tjänstemäns och företagsledares karriärbanor respektive arbetarklassens utslitningsöde. Boken avslutas med en analys av klass, samhällsbild och politisk inställning.