Bläddra

Klimat Miljö Natur Åsikter 1976-2012

Köp här

Klimat Miljö Natur Åsikter 1976-2012

Köp här
Sommaren 2018 borde gå till historien som väckarklockan i klimat- och miljöfrågan. Men valet 9 september visade istället att allt kommer att fortsätta som vanligt. Tydliga politiska erkännanden av att tillväxten är orimlig och att vårt levnadssätt måste ändras har saknats. I bästa fall har otillräckliga utfästelser om förändringar lindats in i naiva förhoppningar om att det visst går att både äta kakan och ha den kvar. Sannolikt kommer inget verkningsfullt att göras förrän katastrofala miljöförändringar redan har inträffat och det är för sent. Kommande generationer får ta smällen av vår kollektiva oförmåga att ta ansvar och agera. Efter aktivt engagemang i miljöfrågor i mer än 50 år känner jag frustration över hur lite som har hänt för att vända utvecklingen på allvar. Varför har miljökampen inte lyckats? Den här boken har tillkommit i en känsla av att åtminstone för mig själv visa att jag har försökt. Olov Holmstrand är tekn dr med lång erfarenhet som forskare, miljökonsult och miljöaktivist.