Bläddra

Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi

Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi
Köp här

Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor beskriver en värld av smittsamma och skadliga bakterier, virus, svampar, parasiter och de infektioner de orsakar. Boken tar även upp andra, både praktiska och teoretiska ämnen inom området klinisk mikrobiologi som är nödvändiga att känna till i omvårdnadsarbetet. Det handlar om infektionsimmunologi, antimikrobiella substanser, antibiotikaresistens, smittskyddslagstiftning, diagnostik och, inte minst, vårdhygien.

I den nya, utökade upplagan har föreskrifter och lagar uppdaterats, och nya trender tagits upp vad gäller mikroorganismer, resistens och vårdhygien.

Som tidigare kompletteras texten av ett rikt urval av sammanfattande tabeller, diagram, fotografier och förklarande illustrationer. Sist i varje kapitel finns studieuppgifter samt litteraturtips och i slutet av boken ligger en omfattande ordlista.

Boken är i första hand avsedd som lärobok för sjuksköterskeprogrammet, men den fungerar också utmärkt som referensverk för yrkesverksamma sjuksköterskor och annan personal inom vården. Oavsett vilken roll man har som läsare är det lätt att fångas av den fascination för den mikrobiella världen som texten förmedlar.