Bläddra

Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på patientsamtalet, anamnestagande och den fysikaliska undersökningen (status). Kliniska färdigheter innehåller även kapitel som berör arbetssätt inom vården, till exempel teamarbete, interprofessionalitet, kommunikation, dokumentation och sjukvårdens organisation. Ett längre kapitel om grundläggande medicinsk juridik ingår också. I denna fjärde upplaga har samtliga kapitel uppdaterats, och det har tillkommit nya kapitel som täcker njurar, urinvägar och manliga genitalier, gynekologi, lymfkörtlar, hud, psykiatri, ögon samt öron-, näs- och halsområdet. Kliniska färdigheter riktar sig till läkarstuderande och är avsedd att läsas vid den tidiga patientkontakten och fortsatt under hela den kliniska fasen av utbildningen. Valda delar av boken kan även användas i grundläggande utbildning av tandläkare och sjuk­sköterskor samt av AT/BT-läkare.