Bläddra

Klotet : 113 aspekter på vår jord

Kategorier: Ekonometri och ekonomisk statistik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Klotet : 113 aspekter på vår jord

Kategorier: Ekonometri och ekonomisk statistik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här
Vi har gått på global husesyn för att få svar på hur det egentligen står till i världen. Går utvecklingen verkligen mot mer av fred och minskad fattigdom? Hiv/AIDS och barnarbete, har insatserna mot dessa förändrat läget? Biologisk mångfald minskar, men hur allvarlig är då situationen? Hur ser det ut på områden som demokrati, pressfrihet och religionsfrihet? Vad sker med världshandeln och hur dominerande är de multinationella företagen? Skriften i Din hand ger koncentrerade, aktuella fakta om 113 angelägna frågor om vårt globala hem. Den har ställts samman av Åke Magnusson, fil dr med bakgrund i näringslivet och projektledare för Global Forum i Göteborg, en västsvensk mötesplats för kunskapsinhämtning och diskussion om angelägna globala frågor.