Bläddra

Kluriga Boken – matte och begrepp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Kluriga Boken – matte och begrepp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Arbetsboken Kluriga boken – matte och begrepp är indelad i kapitlen: - Det handlar om mig - Sortera - Former - Mönster - Antal - Mätning Till varje kapitel i boken ges många förslag på hur man kan leka in de nya begreppen. Det blir utgångspunkten för barnens lärande som de befäster i boken. På ”Jag visar-sidorna ” kan barnen välja hur de vill berätta om sina nya kunskaper. Eftersom barnen befäster sitt lärande i boken kan den användas som en del av förskolans pedagogiska dokumentation. Boken ingår i serien Kluriga Boken, en serie som tränar barnens matematiska, språkliga och kommunikativa utveckling.