Bläddra

Kök – Planering och utformning

Köp här

Kök – Planering och utformning

Köp här
Boken är ett sammanfattande planeringsunderlag för alla som planerar och utformar kök och köksinredning. Du får grundläggande förutsättningar och krav samt konkreta rekommendationer för hur du bör gå tillväga. Boken, som ska ses som ett komplement till standarder och Boverkets byggregler, gör det möjligt att undvika onödiga planeringsfel som i värsta fall kan orsaka stora kostnader och bristande säkerhet.