Bläddra

Koll på Sverige år 4 Elevbok

Koll på Sverige år 4 Elevbok

Köp här
Koll på Sverige ingår i serien Koll på Geografi, upplaga 1 som är ett läromedel för årskurs 4-6. Böckerna lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten - till elevernas egen omgivning. Geografiska begrepp och hållbarhetsfrågor har en central plats och sätts in i ett naturligt sammanhang. Boken består av följande kapitel:- Vad är geografi?- Kartan- Så formades Sverige- Så här ser Sverige ut- Våra naturtillgångar- Väder och klimat- Vi i Sverige Till boken finns Koll på Sverige aktivitetsboken där eleverna arbetar vidare med kartor, tabeller, begrepp och olika typer av frågor. Varje uppslag i grundboken har ett motsvarande uppslag i aktivitetsboken. På så sätt blir arbetsgången tydlig och enkel för eleverna. Till materialet finns även Koll på Sverige lärarhandledningen. Där finns metodiska tips, bakgrundsfakta och kopieringsunderlag. Koll på Sverige onlinebok är en digital kopia av den tryckta grundboken.