Bläddra

Kolla texten

Köp här

Kolla texten

Köp här
Kolla texten är ett läromedel där eleven tränar på att känna igen, förstå, tolka och värdera olika typer av texter. Bland annat behandlas nyhetstexter, texter med åsikter, skönlitterära texter, reklamtexter och texter i sms, bloggar och på Twitter. Olika texter diskuteras med hjälp av frågeställningar som - Vad skriver man om? - Fakta eller fantasi eller både och? - Hur formulerar man sig? Sakligt, känslomässigt etc - Vilka ord använder man? - Vad vill man åstadkomma med det man skrivit? Vill man väcka intresse, informera, propagera? Läseboken är indelad i kapitel som var för sig fokuserar på en viss typ av text. - Redaktionell text - Informationstexter - Bruksanvisningar - Reklamtexter - Propagandatexter - Litterära texter Kolla texten består av en textbok med beskrivningar av olika texttypers utmärkande drag och syfte samt en arbetsbok med övningar kopplade till textbokens kapitel som säljes separat. Det ingår även en lärarhandledning med lektionsförslag som pdf. Kolla texten passar elever från ca 13 års ålder i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Lärvux.