Bläddra

Kolla texten, arbetsbok

Köp här

Kolla texten, arbetsbok

Köp här
Arbetsbok till Kolla texten. Arbetsboken har i samma kapitelindelning som läseboken. Varje kapitel har ett antal övningar som utgår från givna exempel. Det finns även uppgifter där eleven själv får utforma texter. Kolla texten är ett läromedel där eleven tränar på att känna igen, förstå, tolka och värdera olika typer av texter. Bland annat behandlas nyhetstexter, texter med åsikter, skönlitterära texter, reklamtexter och texter i sms, bloggar och på Twitter. Det ingår även en lärarhandledning med lektionsförslag. Kolla texten passar elever från ca 13 års ålder i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Lärvux.