Bläddra

Kom igång med Revit

Kategorier: Arkitektur Bildbehandlingsprogram Illustrations- och ritprogram Informationsteknik Konst
Köp här

Kom igång med Revit

Kategorier: Arkitektur Bildbehandlingsprogram Illustrations- och ritprogram Informationsteknik Konst
Köp här
Kom igång med Revit ger en introduktion till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar egna byggnadskomponenter som väggar, dörrar, fönster, bjälklag etc. Boken beskriver även hur man hanterar byggnadskomponenter både grafiskt och genom information i tabeller och förteckningar. Vidare behandlas markarbete, att skapa topografier och terrängmodeller med information om schaktningsmängd och volym.

Läsaren lär sig att göra solstudier på modellen, skriva ut 2D-handlingar som plan, fasad, sektion eller detaljer. Vidare beskrivs hur man kopplar AutoCAD:s DWG-format eller SketchUp till Revit-modellen. Boken behandlar även byggnadsmodeller med standardkomponenter och hur man använder datafiler från AutoCAD för att skapa underlag för Revit. Kom igång med Revit är avsedd för arkitekter, ingenjörer, projektörer, designers, inredningsarkitekter och byggnadsentreprenörer. Den kan användas av såväl studenter som yrkesverksamma som söker en praktisk guide till modellering med Revit.